รูปแบบ: Head and Shoulders

จุดเข้า order: จะอยู่ใต้เส้นฐาน (เส้น Neckline)
จุดทำกำไร: การพิจารณาระยะทำกำไร จะมีระยะเท่ากับความสูงจากเส้น Neckline กับยอดสูง หรืออาจใช้แนวรับ-แนวต้าน
จุดตัดขาดทุน: จะอยู่เหนือเส้น Neckline โดยอาจใช้วิธีคิดของ RRR หรือ Reward to Risk Ratio มาประกอบ โดยระยะตัดขาดทุน ควรน้อยกว่าระยะทำกำไร

สนับสนุนข้อมูลโดย
ClubFX.com
ClubFX Thailand
ClubFX