การวางกลยุทธ์เทรด ETHUSD
ATH 1400
50% ATH = 700 จุดวาง Position
Grid 600 – 900 โดยระยะห่าง 50 (600 650 700 750…900)ETH Buy zone in triangle by investorresource on TradingView.comETHUSD GRID STRATEGY by investorresource on TradingView.com

สนับสนุนข้อมูลโดย InvestorResource