กราฟรายวัน :

ค่า ADX แสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของภาวะขาขึ้น ซึ่งมีมีโอกาสจะแข็งค่าทะลุบริเวณ pivot zone ที่ 7.0666  ไปได้ถึง 7.1494

H4-chart:

แนวโน้มห้วง 4 hr มีบรรยากาศขาขึ้นโดดเด่น สอดคล้องกับค่า ADX และมีสัญญาณปรับฐานลงบริเวณจุดสูงสุดของราคา ในลักษณะแบบ “bullish flag” ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดจะยังคงภาวะเดิมได้ต่อไป

H1-chart:

แนวโน้มห้วง 1 hr เกิดสัญญาณ bullish inside bar บริเวณ upper Bollinger band แสดงถึงการสะสมของกำลังซื้อ ดังนั้น จึงสามารถใช้จุด 7.0563 บริเวณ middle Bollinger band เป็นจังหวะเข้าซื้อได้จนถึงแนวต้าน 7.0767 (upper Bollinger band)

แนวโน้มหลัก :

แข็งค่ามากกว่า 7.0767 ขึ้นไปจนถึง 7.1000 หรือ 7.1494 ในระยะกลาง

ความเป็นไปได้อื่น :

แกว่งตัวเป็น sideway อยู่ในช่วง 7.0563-7.0767

คำแนะนำ :

Long ได้ที่บริเวณ 7.0563

————————————–
สนับสนุนข้อมูลโดย FortFS 
https://www.facebook.com/ffs.trading.th/