Grid Strategy-BCHUSD

BCHUSD Buy Strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – เทรนด์ยังไม่มีการยืนยันขาขึ้นในเฟรมใหญ่ Possibility  – วิ่งในกรอบ 9000-12000 ถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นในเฟรมใหญ่ ราคาจะต้องทำ pull back เพื่อยกฐานขึ้นแล้วยืนเหนือ 12000...

Grid Strategy-BTCUSD

BTCUSD Buy Strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – เทรนด์ยังไม่มีการยืนยันขาขึ้นในเฟรมใหญ่ Possibility  – วิ่งในกรอบ 9000-12000 ถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นในเฟรมใหญ่ ราคาจะต้องทำ pull back เพื่อยกฐานขึ้นแล้วยืนเหนือ 12000...

Grid Strategy-LTCUSD

LTCUSD Buy Strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – เทคนิคัลภาพรวมมีการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นระยะกลาง – และอาจเป็นระยะยาวได้เมื่อเริ่มยืนได้ที่ 180 (Fibonacci 50%), แต่สำหรับ cryptocurrency ,สินค้าที่มีความผันผวนสูง...

Grid Strategy-XLMUSD

XLMUSD Buy strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – ยืนยันเทรนด์ขาขึ้นในระยะยาวเมื่อราคาเบรคแนว / ยืนได้เหนือ 0.5 ความเป็นไปได้ในระยะกลาง-สั้น – ราคาวิ่งในกรอบ 0.25-0.5 เพื่อรอการเลือกทิศทางของตลาด Key support –...