คู่นี้มีมีจุด pivot อยู่ที่ระดับ 1.1530 ซึ่งเราคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ และจะเกิดแรงขายที่บริเวณแนวต้านที่ 1.1625 – 1.1750
เราคิดว่าควรหาจังหวะขาย เมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน หรืออาจดูสัญญาณขาย จากกราฟรายวัน หรือราย 4 ชั่วโมงประกอบ

Tickmill:
สนับสนุนข้อมูลโดย Tickmill Thailand