เปิดบัญชีเทรดผ่าน THAILANDFOREXREBATE แล้วรับรีเบตอัตโนมัติในทุกเดือน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนตัว

ทาง Thailandforexrebate จะมีการขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าซึ่งจำเป็นในการเปิดบัญชีรับรีเบต ซึ่งในการขอข้อมูลนั้นทำให้ Thailandforexrebate สามารถที่จะรักษาความปลอดภัยในการทำรายการต่างๆของลูกค้าได้ รวมถึงใช้ในการพัฒนาบริการและทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการติดต่อระหว่างลูกค้าและ Thailandforexrebate จะได้รับมาจากลูกค้าโดยตรง

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการติดต่อที่ได้รับมาจากลูกค้าจะใช้เพื่อการยืนยันตัวตน Thailandforexrebate จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในขั้นตอนการเปิดบัญชีรวมถึงการให้รหัสผ่านในการเข้าระบบ

ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า

จะช่วยให้ Thailandforexrebate สามารถแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่จะมีเพิ่มขึ้นมาในอนาคต ทาง Thailandforexrebate อาจจะมีการร่วมมือทางด้านการตลาดกับบริษัทอื่น ซึ่งทาง Thailandforexrebate อาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวให้กับพาร์ทเนอร์เหล่านี้

การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่น

การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่น (Third party) ทาง Thailandforexrebate จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ทาง Thailandforexrebate ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถ้ามีการเรียกขอจากหน่วยงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งทาง Thailandforexrebate จะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นในกรณีการดำเนินการด้านภาษีหรือเป็นไปในจุดประสงค์เพื่อป้องกันสิทธิ์และทรัพย์สินของ Thailandforexrebate เมื่อบุคคลอื่นได้รับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแล้ว บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย ทาง Thailandforexrebate จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นไปเพื่อพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ข้อจำกัด เมื่อลูกค้าของ Thailandforexrebate ได้ตัดสินใจใช้บริการ Thailandforexrebate อื่นและได้มีการให้ข้อมูลส่วนตัวไป ลูกค้าต้องเข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของThailandforexrebate นั้นๆด้วย ก่อนที่จะมีการให้ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าต้องทำการเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thailandforexrebate นั้นๆก่อน ซึ่งลูกค้าต้องระมัดระวังและให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าทาง Thailandforexrebate ไม่สามารถรับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thailandforexrebate อื่นได้

การใช้ cookies

ในการที่จะให้การเข้าเว็บไซต์รวมถึงการให้บริการเทรดของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทาง Thailandforexrebate จะมีการใช้ cookie ซึ่ง cookie เป็นไฟล์เล็กๆที่ส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Thailandforexrebate ไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึ่ง cookie นั้นจะไม่มีข้อมูลส่วนตัว, หมายเลขบัญชี หรือรหัสผ่านของลูกค้า ทาง Thailandforexrebate อาจจะมีการให้ ระบบอื่นมาช่วยในการจัดการเว็บไซต์รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งระบบ นั้นๆก็จะมีการใช้ cookie ของ Thailandforexrebate นั้นเองด้วย ซึ่ง cookie นี้จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอยู่ การติดต่อสื่อสาร ในระหว่างการลงทะเบียนลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน และทาง Thailandforexrebate อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหรือโปรโมชั่นใหม่ให้ รวมถึงรับอีเมลจากลูกค้าในกรณีที่มีคำถามหรือคำร้องขอเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่ส่งไปให้ลูกค้าไม่ได้เป็นความลับ ในการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ลูกค้าอนุญาตให้ Thailandforexrebate ใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาจากลูกค้าผ่านทางอีเมล เช่น ข้อเสนอแนะต่างๆ, ผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด โดยไม่มีข้อผูกมัดกับทาง Thailandforexrebate โดยมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้า ทาง Thailandforexrebate ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บหรือลบข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่างหน้า ทาง Thailandforexrebate จะมีการติดตามข้อความของลูกค้าเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการบริการเท่านั้น ลิขสิทธิ์ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ของ Thailandforexrebate  รวมถึงข้อความและรูปภาพ ไม่สามารถนำไปใช้หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thailandforexrebate ข้อมูลทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและถูกปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการอ้างถึงเว็บไซต์รวมถึงลิงค์ของ Thailandforexrebate ในหัวข้อของข้อความ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ทาง Thailandforexrebate มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง Thailandforexrebate จะทำการอัพเดทบนเว็บไซต์และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทาง Thailandforexrebate แนะนำให้ลูกค้าเข้ามาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ทราบว่า Thailandforexrebateมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในทางใดบ้าง

REBATE BROKERS

FXpremax rebate

FXpremax

AUTO REBATE เมื่อเทรดทันที

FXOPEN rebate

FXOPEN

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

Instaforex rebate

INSTAFOREX

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

Instaforex rebate

FBS

Auto Rebate เมื่อเทรดทันที

xm rebate

XM

Auto Rebate เมื่อเทรดทันที

Tickmill rebate

TICKMILL

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

JUSTFOREX rebate

JUSTFOREX

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

JUSTFOREX rebate

Forex4U

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

JUSTFOREX rebate

8

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

EXNESS rebate

EXNESS

AUTO REBATE เมื่อเทรดทันที

ICMarkets rebate

ICMarkets

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

LCG rebate

LCG

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

LCG rebate

FortFS

50% REBATE ถอนขั้นต่ำ 5 USD

Contact Us

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัย / ขอข้อมูลเพิ่มเติม

10 + 3 =