คำศัพท์เฉพาะทางในการเทรด FOREX

  PIP (Price Intercept Point) pip คือหน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน ซึ่งมี 2 กรณี คือ   วัดในระดับหน่วยทศนิยมหลักที่ 4  เช่น ถ้าราคา Bid (ซื้อ) ของคู่เงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.1663 USD ต่อ 1 EUR และราคา Ask (ขาย) ของคู่เงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.1665...

พื้นฐาน Forex

Forex Market คือ อะไร ?   Foreign Currency Exchange คือ การแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งของประเทศหนึ่งๆ ให้เป็นเงินอีกสกุลหนึ่งของประเทศอื่น ซึ่งผู้ที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น มีทั้งธนาคารระหว่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ...