5 วิธีหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงในตลาด Forex

  Forex ไม่ใช่การฉ้อโกง แต่เป็นตลาดซื้อขายเงินตรา ซึ่งโชคร้ายที่มีนักต้มตุ๋นจำนวนมากทำชื่อเสียให้ Forex (และตลาดอื่นๆ อีกหลายที่) จนทำให้คนทั่วไปติดภาพว่า Forex มักจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง   ในความเป็นจริงคือ นอกจากผู้เล่นรายใหญ่ เช่น ธนาคารและบริษัทต่างๆ...