USDHUF 1 FEB 2020

USDHUF 1 FEB 2020

คู่นี้เป็น pattern แบบ channel up โดยรูปแบบราคาจาก timeframe 4 ชั่วโมง ราคาเบรกขอบลงมา ในระยะสั้นมีแนวโน้มจะไปทดสอบที่แนวรับช่วง 301.00 – 301.50 มีจุดทำกำไรที่บริเวณใกล้ๆแนวรับช่วง 301.00 – 301.50 มีจุดตัดขาดทุนควรสูงกว่าแนวต้านที่บริเวณ 307.80...

USDHUF 3 MAY 2019

คู่นี้เป็น pattern แบบลิ่มเงยขึ้น โดยรูปแบบราคาจาก timeframe 4 ชั่วโมง มีแนวโน้มจะลงไปทดสอบที่แนวรับ 285.586มีจุดทำกำไรที่บริเวณใกล้ๆแนวรับ 285.586มีจุดตัดขาดทุนควรเหนือกว่าแนวต้านที่บริเวณ 291.150 สนับสนุนข้อมูลโดย Tickmill...